Cyfarfod â'r tîm ResINPUT 

Enw

Swydd

Yr Athro Christopher R Burton

Prif Ymchwilydd, Cadeirydd Noreen Edwards mewn Ymchwil Nyrsio ac Adferiad,
Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

Yr Athro Jo Rycroft-Malone

Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Effaith, Prifysgol Bangor

Dr Lynne Williams

Uwch Ddarlithydd a Chymrawd Ymchwil, Prifysgol Bangor

Dr Anne McBride

Uwch Ddarlithydd, Ysgol Busnes Manceinion

Dr Beth Hall

Arbenigwr Gwybodaeth, Prifysgol Bangor

Mrs Anne-Marie Rowlands

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gwasanaethau Cleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mrs Denise Fisher

Cynrychiolydd Cleifion a'r Cyhoedd

Mrs Siân Davies

Swyddog Ymchwil, Darlithydd Nyrsio, Prifysgol Bangor

Miss Sharyn Williams

Gweinyddwr yr Astudiaeth, Prifysgol Bangor